AKTUELLT PROJEKT - redan över 100.000 kr insamlade!

Idyllienhoppet har ett pågående samarbetsprojekt med några av hjältarna inom barnsjukvården - Sveriges Lekterapeuter - som finns på 39 av våra svenska sjukhus (inkl. Åland). Direktkontakten med lekterapeuterna är oerhört viktig för oss på många sätt, inte minst eftersom de har daglig interaktion med familjer som vistas längre tider på sjukhus och därför är ständigt uppdaterade kring situationen kring dessa.

Hösten 2017 genomfördes Fas 1 av vårt samarbetsprojekt:

Idyllienhoppet har designat, producerat och donerat nya brickor för lekterapeuterna som används för att "duka upp" stimulerande lek- och pysselmaterial till barnen på sjukhusrummet. Idén uppkom efter ett möte med ordföranden för Sveriges Lekterapeuter, Pia Andersson, som inför projektets start berättade: "De nuvarande plastbrickorna är mycket tråkiga och slitna och känns inte alls bra att ställa framför ett sjukt barn man vill uppmuntra till lek och kreativ sysselsättning. Tänk om vi kunde få nya med fina illustrationer som även kan fungera som dialoghjälp när vi möter nya barn."

Vidare kom vi tillsammans på att brickan även skulle fungera som språngbräda till nästa fas i våra projekt. Via
brickan vill vi öppna upp en "kanal" där vårdnadshavarna kan förmedla sina idéer och tankar om förbättringar inom sjukhusmiljön de vistas i, för både barnen och deras familjer. Det gör vi med hjälp av ett litet "pappersunderlägg/brev" som ligger på brickan med information riktad till familjen. 

Vi kommer sen att använda Idyllienhoppets hemsida och sociala medier för att förmedla de önskemål och idéer som kommer in till oss. Första steget till förändring är kunskap. Sen är vår förhoppning att fler och fler företag, myndigheter och privatpersoner plockar upp dessa önskemål och sprider dom vidare till någon som skulle kunna bidra till att uppfylla några av dessa - om inte vi på Idyllienhoppet kan göra det själva. 600 st brickor är i nuläget donerade av Idyllienhoppet och används nu på 39 lekterapiverksamheter runt om i landet!

Fas 2 (planeringsstadie):

Vi har redan fått in information och hört röster från våra olika sjukhus där många nämner just sjukhusmiljöerna som ett bekymmer. Många bor långa perioder med sitt svårt sjuka barn i miljöer de beskriver som "kala, slitna, opersonliga, tråkiga, färglösa, obarnvänliga, nedbrytande, ogästvänliga". Detta är miljöer som ska hjälpa våra barn att bli friska och borde det därför inte vara "bli-frisk-rum" istället för sjukrum. Vem har bestämt att dessa miljöer ska se ut så här? Vad kan vi göra för att förbättra dessa miljöer? På Idyllienhoppet vill vi i vår nästa fas göra vad vi kan för att förbättra våra barns "bli-frisk-rum" och miljöer. Vi har redan startat dialoger med några olika företag och samarbetspartners för nästa fas i våra projekt. Hur kan du eller ert företag hjälpa till? 


BRICKAN KAN DU SE OCH KÖPA HÄR! VID VARJE KÖP GÅR 150 KR OAVKORTAT TILL IDYLLIENHOPPETS FORTSATTA PROJEKT! 

Vårt första brick-projekt ligger helt i linje med ett av Idyllienhoppets mål och visar vägen för att vi ska göra rätt saker även framåt:

Idyllienhoppet hoppas även kunna fungera som en kanal för att förmedla önskemål och idéer till förbättringar gällande sjukhusvistelser till ansvariga på sjukhusen, andra företag och myndigheter. Det vi inte kan göra själva kanske vi kan bolla vidare till någon som kan. Som anhörig till svårt sjuka barn är det ofta svårt att orka kämpa för något mer än sitt eget barn. Kanske kan Idyllienhoppet hjälpa till lite med den kampen...

Lekterapeuterna gör ett fantastiskt arbete för våra sjukhusbundna barn och deras familjer och vi vill även bidra till att sprida kännedom om deras dagliga verksamhet och insatser. Vi vet att sjukhusvistelsen är en tid som innebär oerhört mycket isolering och väntan för familjen. Genom att få tillgång till stimulerande sysselsättning och kreativt lekmaterial känns den väntan lite mer uthärdlig. Leken och kreativiteten är dessutom livsnödvändig för barn och hjälper till i tillfrisknandet. En av de viktigaste uppdragen Lekterapeuten har är dessutom att på barnets egen förståelsenivå förbereda hen inför kommande behandlingar och undersökningar. Detta minskar risken för onödig rädsla och traumatiska upplevelser. 

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER OM LEKTERAPIVERKSAMHETERNA

Flera vårdavdelningar runt om i landet är i nuläget mycket pressade vad gäller ekonomi och patienttryck, och det första man drar in på är det där lilla extra som gör tillvaron lite mer uthärdlig. Vi har även direktkontakt med vårdpersonal på flera av landets sjukhus, ledningen för övergripande stödverksamheter och andra idéella föreningar för att hålla oss uppdaterade om den nuvarande situationen och se till att vi fokuserar vår insats på ett bra och konstruktivt sätt - i samarbete med varandra.